Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

POWER2021.jpg (76 KB)

Żuromin, 22.09.2022 r.

OA.263.5.2022.MG   

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130 000 złotych na  podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), na zorganizowanie szkolenia pn. Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-4609-126075 z dnia 13.09.2022 r.

 

 

            W ramach  realizowanego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty złożone przez:

Oferta nr 1 - Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą: ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, proponowana cena brutto: 33 240,00 zł,

Oferta nr 2 - INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, proponowana cena brutto: 21 420,00 zł,

Oferta nr 3 - Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, z siedzibą: ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, proponowana cena brutto: 21 000,00 zł,

Oferta nr 4 - Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR Tomasz Pietras, z siedzibą: 87-704 Łówkowice 34, proponowana cena brutto: 17 950,00 zł.

 

Oferta wybrana do realizacji:

Oferta nr 3 - Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, z siedzibą: ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

Koszt wykonania usługi szkolenia: 21 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym OA.263.5.2022.MG z 13.09.2022 r.

 

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Nazwa Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Suma punktów (100%)

Koszt szkolenia brutto

(60%)

Doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej (20%)

Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia

(10%)

Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO

w zakresie organizowania

i prowadzenia szkoleń

(10%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INFO-BIZ

Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o.

ul. Chełmińska 106A/36

86-300 Grudziądz

 

50,28 pkt

 

20 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

70,28 pkt

Europejska Akademia Handlu
i Przedsiębiorczości

ul. Zielona 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

 

51,29 pkt

 

20 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

71,29 pkt

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR

Tomasz Pietras

87-705 Łówkowice 34

 

60 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

60 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: brak

 

Oferty odrzucone:

Oferta nr 1 - Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą: ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno.

Uzasadnienie: na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Stosowanie do Dz. II pkt 4.3. Zapytania ofertowego, Wykonawca przy opracowaniu programu szkolenia oraz jego organizacji musi zapewnić codzienny rytmu zajęć - pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30. W złożonej ofercie – Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Wstępny harmonogram szkolenia, Wykonawca zaoferował zajęcia w sobotę i niedzielę (15-16.10.2022 r. oraz 22-23.10.2022r.), co jest niezgodne z warunkami zamówienia.

 

W zakresie realizacji zamówienia zostanie zawarta umowa.

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

DYREKTOR              

Powiatowego Urzędu Pracy

w Żurominie              

Joanna Hajdas        

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 286
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Nazwa: Informacja o wyborze oferty OA.263.5.2022.MG
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Paluszewski
Osoba, która udostępnia informację: Jarosław Paluszewski
Data wytworzenia informacji: 23.09.2022 08:28:23
Data udostępnienia informacji: 23.09.2022 08:34:04
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2022 08:43:05
Rejestr zmian