Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrekcja i pracownicy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie – Joanna Hajdas
Główna księgowa – Dorota Pruchniewska

Nr telefonów sekretariat:
(23) 657-31-63
(23) 657-41-06
(23) 657-40-49
(nr telefonów wewnętrznych zawiera poniższa tabela)

Rodzaj świadczonych usług

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Sekretariat

2

Małgorzata Kamińska

22

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4

6

6

Daria Kowalska

Milena Dykty

Marcin Szatkowski

24

26

26

Zaświadczenia

6

Marcin Szatkowski

26

Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych

4

Daria Kowalska

24

Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku

6

Marcin Szatkowski

26

Zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

4

Daria Kowalska

24

Dodatki aktywizacyjne

6

Marcin Szatkowski

26

Usługi rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

Rodzaj świadczonej usługi

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Pośrednictwo pracy

13

11

11

11

11

Marzena Szczepankowska

Teresa Trzeciak

Kamil Krogulski

Monika Orkwiszewska 

Dominika Czarnomska

33

31

36

36

31

Usługi EURES

13

Marzena Szczepankowska

33

Poradnictwo zawodowe

15

Emilia Sychocka-Betlińska

35

- Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców
- Oświadczenia o powierzeniuwykonywania pracy cudzoziemcowi
- Wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawe pracy sezonowej

11

Teresa Trzeciak

31

Instrumenty rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

Rodzaj instrumentu rynku pracy

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

7

Justyna Bodenszac

27

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę

7

Justyna Bodenszac

27

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

7

Justyna Bodenszac

27

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

7

Aleksandra Szczepańska

27

Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego który ukończył 50 rok życia

13

Kinga Zdziemborska

33

Szkolenia dla bezrobotnych

13

Dorota Jończak

33

Finansowanie kosztów egzaminów

13

Dorota Jończak

33

Pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie

13

Dorota Jończak

33

Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

13

Dorota Jończak

33

Sfinansowanie studiów podyplomowych

13

Dorota Jończak

33

Przygotowanie zawodowe dorosłych

13

Dorota Jończak

33

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

13

Dorota Jończak

33

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i programy specjalne

8

Katarzyna Lemańska

28

Staże dla bezrobotnych

9

Weronika Buchalska

29

Zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu

9
11

Weronika Buchalska
Dominika Czarnomska

29
31

Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

9

Weronika Buchalska

29

Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

9

Weronika Buchalska

29

Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

7

Justyna Bodenszac

27

Prace interwencyjne

9

Maria Istal

29

Roboty publiczne

9

Maria Istal

29

Prace społecznie użyteczne

9

Maria Istal

29

Zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

9

Maria Istal

29

Stypendia na kontynuowanie nauki

11

Monika Orkwiszewska

36

Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej

13

Marzena Szczepankowska

33

Program Aktywizacja i Integracja

15

Emilia Sychocka-Betlińska

35

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData