Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrekcja i pracownicy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie – Joanna Hajdas
Główna księgowa – Dorota Pruchniewska

Nr telefonów sekretariat:
(23) 657-31-63
(23) 657-41-06
(23) 657-40-49
(nr telefonów wewnętrznych zawiera poniższa tabela)

Rodzaj świadczonych usług

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Sekretariat

2

Maja Szczepańska

22

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4

4

6

6

Monika Brodzińska

Daria Niścigorska

Anna Budzich

Marcin Szatkowski

24

24

26

26

Zaświadczenia

6

Anna Budzich

26

Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych

4

4

Monika Brodzińska

Daria Niścigorska

24

24

Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku

6

6

Anna Budzich

Marcin Szatkowski

26

26

Zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

4

Monika Brodzińska

24

Dodatki aktywizacyjne

6

Marcin Szatkowski

26

Usługi rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

Rodzaj świadczonej usługi

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Pośrednictwo pracy

13

11

11

Marzena Szczepankowska

Teresa Trzeciak

Kamil Krogulski

33

31

31

Usługi EURES

13

Marzena Szczepankowska

33

Poradnictwo zawodowe

12

Emilia Sychocka-Betlińska

32

- Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców
- Oświadczenia o powierzeniuwykonywania pracy cudzoziemcowi
- Wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawe pracy sezonowej

11

Teresa Trzeciak

31

Instrumenty rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

Rodzaj instrumentu rynku pracy

Nr pokoju

Imię i nazwisko pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

7

Justyna Bodenszac

27

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę

7

Justyna Bodenszac

27

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

7

7

Justyna Bodenszac

Aleksandra Czarnecka

27

27

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

7

Aleksandra Czarnecka

27

Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego który ukończył 50 rok życia

7

Aleksandra Czarnecka

27

Szkolenia dla bezrobotnych

13

Dorota Jończak

33

Finansowanie kosztów egzaminów

13

Dorota Jończak

33

Pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie

13

Dorota Jończak

33

Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

13

Dorota Jończak

33

Sfinansowanie studiów podyplomowych

13

Dorota Jończak

33

Przygotowanie zawodowe dorosłych

13

Dorota Jończak

33

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

13

Dorota Jończak

33

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i programy specjalne

8

8

Katarzyna Lemańska

Joanna Montowska

28

28

Staże dla bezrobotnych

9

Weronika Buchalska

29

Zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu

9

Weronika Buchalska

29

Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

9

Weronika Buchalska

29

Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

9

Weronika Buchalska

29

Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

7

Justyna Bodenszac

27

Prace interwencyjne

9

Maria Istal

29

Roboty publiczne

9

Maria Istal

29

Prace społecznie użyteczne

9

Maria Istal

29

Zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

9

Maria Istal

29

Stypendia na kontynuowanie nauki

11

Teresa Trzeciak

31

Grant na telepracę

9

Weronika Buchalska

29

Program Aktywizacja i Integracja

12

Emilia Sychocka-Betlińska

32

Refundacja części wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

7

Aleksandra Czarnecka

27

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData