Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż od 22 stycznia 2014 r. ulegają zmianie godziny przyjęć interesantów w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Dziale Ewidencji i Świadczeń.

Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 w celu załatwienia spraw związanych z:

 

- usługą pośrednictwa pracy,

- usługą poradnictwa zawodowego,

- szkoleniami dla bezrobotnych,

- finansowaniem kosztów egzaminów,

- sfinansowaniem studiów podyplomowych,

- kosztami przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,

- refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

- przyznaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- pracami interwencyjnymi,

- stażami,

- przygotowaniem zawodowym dorosłych,

- robotami publicznymi,

- grantem na telepracę,

- refundacją kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę,

- dofinansowaniem wynagrodzenia za bezrobotnego 50+,

- pożyczką na podjęcie działalności gospodarczej,

- Programem Aktywizacja i Integracja,

- projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,

- programami specjalnymi,

- bonem szkoleniowym dla bezrobotnego do 30 roku życia,

- bonem stażowym dla bezrobotnego do 30 roku życia,

- bonem zatrudnieniowym dla bezrobotnego do 30 roku życia,

- bonem na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia,

- pracami społecznie użytecznymi.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData