Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

POWER2021.jpg (76 KB)

Żuromin, 12.09.2022 r.

OA.263.4.2022.MG

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130 000 złotych na  podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), na zorganizowanie szkolenia pn. Obsługa komputera, kasy fiskalnej i podstawy fakturowania dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-4609-124287 z dnia 30.08.2022 r.

 

W ramach  realizowanego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości, z siedzibą: ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Stosowanie do Dz. II pkt 4.2. Zapytania ofertowego, wymiar godzinowy szkolenia to co najmniej 120 godzin, w tym minimum 70% zajęć praktycznych tj. 84 godz.

W złożonej ofercie Wykonawca zaoferował 80 godzin zajęć praktycznych, co jest niezgodne z warunkami zamówienia.

 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

DYREKTOR              

Powiatowego Urzędu Pracy   

w Żurominie              

Joanna Hajdas           

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 285
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania OA.263.4.2022.MG
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Paluszewski
Osoba, która udostępnia informację: Jarosław Paluszewski
Data wytworzenia informacji: 12.09.2022 12:46:51
Data udostępnienia informacji: 12.09.2022 12:49:37
Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2022 12:46:51
Rejestr zmian