Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logo RPO 2022 IV.jpg (63 KB)

Żuromin, 06.09.2022 r.

OA.263.3.2022.MG  

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130 000 złotych na  podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), na zorganizowanie szkolenia pn. Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton masy eksploatacyjnej kl. III – wszystkie typy” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie. Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-4609-123430 z dnia 24.08.2022 r.

 

       W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.1.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez:

OFERTA nr  1 - Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. W. Witosa 2, 87-800 Włocławek, proponowana cena brutto: 23 100,00 zł

OFERTA nr 2 - Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR Centrum Szkoleń, ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek, proponowana cena brutto: 19 950,00 zł

 

Oferta wybrana do realizacji złożona przez:

OFERTA nr 2 - Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR Centrum Szkoleń, ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek.

 

Koszt wykonania usługi szkolenia: 19 950,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym OA.263.3.2022.MG z 24.08.2022 r.

 

 

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Nazwa Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Suma punktów (100%)

Koszt szkolenia brutto

(60%)

Doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej (20%)

Akredytacja kuratora oświaty na oceniany kierunek szkolenia

(10%)

Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO

w zakresie organizowania

i prowadzenia szkoleń

(10%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. W. Witosa 2

87-800 Włocławek

 

51,82 pkt

 

20 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

71,82 pkt

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR

ul. Toruńska 30

87-800 Włocławek

 

60 pkt

 

20 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

80 pkt

 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: brak

 

Oferty odrzucone: brak

 

W zakresie realizacji zamówienia zostanie zawarta umowa.

 

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

 

DYREKTOR            

Powiatowego Urzędu Pracy

w Żurominie            

Joanna Hajdas       

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 299
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Nazwa: Informacja o wyborze oferty OA.263.3.2022.MG
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Paluszewski
Osoba, która udostępnia informację: Jarosław Paluszewski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2022 10:04:19
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022 10:09:01
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 10:04:19
Rejestr zmian